Disclaimer

De informatie op MSKzorg.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie actueel blijft. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op mskzorg.nl.

De informatie op MSKzorg.n kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een MSK arts. Wij willen benadrukken dat u bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op zou moeten nemen met uw MSK arts, specialist of apotheker.
MSKzorg.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

MSKzorg.nl mag alle teksten op deze site wijzigen en/of verwijderen zonder voorafgaande aankondiging en zonder toestemming van de leveranciers van de informatie (w.o. de MSK-zorgaanbieders).